finnanszirozas

Tisztelt Partnerünk,

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, az Európai Uniós szabályokkal összhangban,  2017 évtől érvényben lévő  TAO törvény szerint nagy, közepes és kisvállalkozásoknak előnyös, energiahatékonyság növelést támogató adókedvezmény igénybe vételének lehetőségeiről.

Ez alapján a társasági adó fizetésére kötelezett gazdasági társaság, ha energiahatékonyságot javító beruházást végez, akkor a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint még további öt évig – adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény a beruházás elszámolható költségeinek 30%-a lehet összesen, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő összeg.

 / Az adókedvezmény mértéke Kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal – 50%- ra -, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal  – 40% -ra – növelhető. /

Adókedvezményt azokra az energiahatékonysági beruházásokra lehet igénybe venni, amelyet 2017. január 1-je után kezdenek meg.

A törvény fogalmai szerint Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, az energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén végsőenergia-fogyasztás csökkenést eredményező energiamegtakarításra kerül sor.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a kormányrendeletben meghatározott tartalmú igazolás rendelkezésre állása. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a beruházás energiahatékonysági célokat szolgál.

 A fejlesztési adókedvezményhez hasonlóan ezen kedvezménynél szintén nyilvántartási kötelezettséget ír elő a jogszabály, valamint az első igénybevételt követő három éven belül kötelező adóhatósági vizsgálatra kerül sor.

Ugyanazon beruházásra tekintettel nincs lehetőség egyúttal fejlesztési adókedvezményt is igénybe venni.

A fentiek alapján reméljük, tájékoztatásunkkal elősegítjük Partnereink korábban már tervbe vett, illetve a jövőben tervezésre kerülő  energia megtakarítást eredményező beruházásainak megvalósulását, amelyek az üzemelési költségcsökkenésen felül kedvező környezetvédelmi mutatókat is eredményeznek.

Budapest 2017 január 20.

   

A gyártó a honlapon található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja.
Esetleges téves adatokért és az ezekből származó károkért felelősséget nem vállalunk!
The manufacturer can change the information on the website without prior notice.
 Any erroneous data and the damage from these we are not responsible!