MBLight logo

…az optimális fény forrása

+36-1-631-6039
info@mblight.hu

MBLight logo

…az optimális fény forrása

+36-1-631-6039
info@mblight.hu

MBLight logo

…az optimális fény forrása

Új pénzügyi forrás a világítás korszerűsítésére!

máj 20, 2021 | Hírek

2021 elején lépett életbe az EKR rendszer, azaz az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer.

Az EKR lényege, hogy az energiaszolgáltatók (a villamosenergia-, földgáz-  és üzemanyag-kereskedők) energia-megtakarításra kötelezetteké váltak, az általuk végfelhasználóknak értékesített energia arányában. 

Az EKR kifejezett célja az energiafogyasztás és a CO2 kibocsátás csökkentése. A 2030 végéig teljesítendő nemzeti energiahatékonysági célkitűzést a gazdasági szereplőknek energia-megtakarítással kell teljesíteni.

Az EKR-ben az energiakereskedők és szolgáltatók arra kötelezettek, hogy energiahatékonyság növeléshez járuljanak hozzá, ami történhet finanszírozással is. A lehetséges beruházások köre rendkívül széles, ilyenek a végfelhasználónál elvégzett energiahatékonysági beruházások, például a világítás korszerűsítése.

Ami az egyik oldalon kötelezettség, az a másik oldalon forrás.

Az EKR-ben kötelezett energiakereskedőknek és -szolgáltatóknak előre meghatározott GJ megtakarítást kell felmutatniuk és jelenteniük évente. Lehetőség van arra, hogy ők ezt külső cégeken un. projektgazdákon keresztül is teljesítsék.

A megtakarítások energiahatékony beruházások formájában valósulhatnak meg a projektgazdáknál, ilyen beruházás lehet pl. a világítás korszerűsítése.

A jogszabály minden esetben energetikai auditot ír elő, vagyis az energia megtakarítást egy auditor cégnek igazolnia kell. 

A beruházásokban rejlő éves energia megtakarítást a kötelezettek megvásárolhatják, melyhez az MB-Light Kft. mint az EKRP Group tagja teljes körű segítséget ad.

Ki lehet projektgazda?

Bármely fogyasztó, aki auditált energiahatékonysági projektet valósít meg, értékesítheti a beruházás megtakarításait valamely kötelezett energiaszolgáltatónak. A többletérték mellett a projektgazda számára további előnyt jelent, hogy

   • ez ösztönző lehetőség a beruházás megvalósítására
   • a világítás korszerűsítése a támogatás által még gyorsabban megtérül. ( ROI )
   • az auditor és tervező cégeink hatékony projekt támogatást nyújtanak
   • tervezéstől a kivitelezésig mindent megoldunk
   • a korszerűsített világítási hálózat előnyeit élvezheti 

A beruházásban rejlő hitelesített energia megtakarítás korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, vagyis pénzt ér, amely kizárólag a kötelezett felek részére ruházható át.

Fontos tudnivaló, hogy az EKR egyéb állami ösztönző támogatás (pl. pályázati támogatás vagy TAO-kedvezmény) igénybe vétele esetén is elszámolhatóa másik támogatás részarányával csökkentve. A TAO-ról bővebben: https://mblight.hu/2020/11/20/tao-kedvezmennyel-meg-gyorsabban-terul-meg-az-energiahatekonysagi-beruhazasod/

Fejlesszük együtt világítási rendszerét támogatott forrásokkal

Részletesebben a MEH oldalán: https://www.enhat.mekh.hu/ekr